Gå till innehåll
Fagersta Ryttarklubb
Fagersta Ryttarklubb

Publicerad: 2022-09-18

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Senast ändrad av: Jimmy (Efternamn saknas)

Information till lektionsryttare

Dag för ridning:
Vi ber Er vara på plats minst 20 minuter innan Er grupp startar för att hinna titta vilken häst Ni ska ha, samt iordningställa den för ridning.
Tänk på att både häst och utrustning ska skötas om efter ridning om inte hästen ska gå lektionen efter. Utrustningen ska lämnas i det skick som Ni vill hitta den i när Ni ska rida. Håller man efter utrustningen håller den sig hel och fräsch mycket längre.

Återbud
Vi ber er lämna återbud när ni uteblir för att kunna fördela hästarna jämt. Återbud ska lämnas senast kl. 12.00 samma dag via minridskola.se för att gången ska få ridas igen.
Igenridning av återbud sker i mån av plats kan inte sparas till nästa period, observera att plats inte kan garanteras.

Betalningsregler
Vi ber er att betala hela fakturasumman, i annat fall ring oss och meddela annan betalning så slipper det bli onödiga påminnelser. Fakturan på ridlektionerna ska vara betald innan ni börjar rida i en ny period. Elever som har gamla skulder från tidigare perioder får inte börja rida i den nya perioden förrän den gamla skulden är betald.

Återbetalning av hel ridavgift sker endast till elever som kan visa upp ett läkarintyg

AngeOCR-nummer vid betalning

Betalningsperioder

Period 1: v. 1–5 betalning senast 2022-12-30
Period 2: v. 6–15 betalning senast 2023-02-25
Period 3: v. 16-26 betalning senast 2023-04-25
Period 4: v. 32-41 betalning senast 2023-07-25
Period 5: v. 42-46 betalning senast 2023-09-25
Period 6: v. 47-51 betalning senast 2023-10-25

Uppsägning av ridplats
Uppsägning sker periodvis, dock senast 4 veckor innan kommande period börjar och ska ske via mail till fagerstark@fagerstaryttarklubb.onmicrosoft.com

Överlåtelse av redan inbetald avgift till annan elev är inte möjlig, däremot kan annan elev rida av kvarvarande lektioner.

Mockning
För att vi inte ska behöva höja våra ridpriser mer så gäller det att alla hjälps åt och mockar på helgerna enligt mockningsschema som finns i stallet, gäller ej de elever som rider privathäst på lektion. Notera din dag så fort listan kommer upp så du inte glömmer, kommer alla är det gjort på en halvtimme. Se mer info under Mockjour på hemsidan

Städavgift
En städavgift på 100 kronor per termin kommer att faktureras och återbetalas vid utfört arbete på städdagarna. Datum för städdagarna kommer att finnas i FRK’s vår- och höstplanering samt på hemsidan.


En bild